fbpx

Redaktör Schwartz forskningsresa

Eleverna drar på sig labbrockarna i det här ämnesövergripande programmet där svenska, naturvetenskap och historia lägger grunden för en djupdykning i forskningens värld.

Story

Redaktör Schwartz har fått en idé. I samband med att Nobelpriset delas ut slås redaktören av att fantasi inte bara är livskraften i all god litteratur, utan även i den naturvetenskapliga forskningen. Schwartz inser genast att eleverna, de mest fantasifulla personerna hen känner till, måste komma i kontakt med forskarna på KI så att de kan ta del av deras expertkunskap i sin forskning…

11

Planerade lektioner i klassrummet

2

Tillfällen hos oss

1

Tillfällen på Ki

SV & NO

Berörda ämnen

Innehåll

Programmet inleds med Redaktör Schwartz bokutgivning på Berättarministeriet, och följs därefter av 12 lektioner med stöd av lärarhandledningen. En av lektionerna är ett besök på Karolinska Institutet (KI) där eleverna får öva sig i att formulera och lösa vetenskapliga frågor tillsammans med forskare och doktorander från KI. Klassen mottar även en forskningslåda med experiment att utföra gemensamt i klassrummet. Programmet avslutas med att eleverna dokumenterar sitt arbete i labbrapporter och återkopplar till redaktör Schwartz vad de lärt sig. Redaktör Schwartz forskningsresa löper över en hel termin och är kopplat till läroplanen i svenska och NO.

Syfte

Programmet inleds med Redaktör Schwartz bokutgivning på Berättarministeriet, och följs därefter av 12 lektioner med stöd av lärarhandledningen. En av lektionerna är ett besök på Karolinska Institutet (KI) där eleverna får öva sig i att formulera och lösa vetenskapliga frågor tillsammans med forskare och doktorander från KI. Klassen mottar även en forskningslåda med experiment att utföra gemensamt i klassrummet. Programmet avslutas med att eleverna dokumenterar sitt arbete i labbrapporter och återkopplar till redaktör Schwartz vad det lärt sig. Redaktör Schwartz forskningsresa löper över en hel termin och är kopplat till läroplanen i svenska och NO.

Programmaterial 🔓

Material exklusivt för dig i Berättarminsteriets upptagningsområden

Lärarhandleding Åk 2-3

Här finns hela programmet samlat, steg för steg.

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt verifieringsmail kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta [email protected]