fbpx

Samverka med oss

Dilsa till partnersidan

Hej,

Vill din organisation samverka med oss för ett Sverige där alla barn har tillgång till en god och jämlik utbildning? Vi samverkar med aktörer som liksom vi har ett demokratiskt samhällsuppdrag. Tillsammans är vi ett långsiktigt stöd för lärare och elever i skolor med högt socioekonomiskt index. 

Varma hälsningar,
Dilsa Demirbag-Sten
Generalsekreterare Berättarministeriet

Samverkan

Berättarministeriet är en organisation med ett demokratiskt uppdrag. För att på bästa sätt uppnå det behöver vi samverka med andra organisationer som tjänar det gemensamma. Det kan vara såväl institutionella som offentliga aktörer. Samverkan kan ske på en mängd olika sätt, det centrala är att vi genom vårt samarbete bidrar till varandras demokratiska uppdrag.

Som samverkanspart bidrar du till vår vision: Ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. 

AGENDA 2030

Berättarministeriet verkar aktivt för de globala målen, med särskilt fokus på Hälsa och välbefinnande (3), God utbildning för alla (4), Minskad ojämlikhet (10), Hållbara städer (11) samt Fredliga och inkluderande samhällen (16).

62000
elever har varit hos oss
5900
lärare har varit hos oss

9/10

lärare rekommenderar oss till en kollega

9/10

lärare anser att vår metod är ett stöd i undervisningen

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se