Tack för att ni genom en donation har bidragit till vår verksamhet!

Anna-Karin Celsing

Aron Berg

Bonniers Familjestiftelse

Carl-Johan Bonnier

Edrington

Erik Penser

Fanny Sachs

Finin Versteegh

Gilan Invest

ICA Fastigheter

Jochnick Foundation

Johan Sköld

John Wallmark

Lotte Brandt

Margareta Törngren

Martin Ingvars

Mathias Haneborg-Lühr

Neda Shafti Backman & Fredrik Backman

Sara Lindegren

Sara McPhee

Skandia Liv

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

MAQS Law Firm (donationsgåva till Anne Ramberg generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund).

Sverker Thufvesson

Søder Reklambyrå

ÅWL Arkitekter