Tack för att ni genom en donation har bidragit till vår verksamhet!

Anna-Karin Celsing

Aron Berg

Bonniers Familjestiftelse

Carl-Johan Bonnier

Edrington

Erik Penser

Fanny Sachs

Finin Versteegh

Gilan Invest

ICA Fastigheter

Jochnick Foundation

Johan Sköld

John Wallmark

Lotte Brandt

Margareta Törngren

Martin Ingvars

Mathias Haneborg-Lühr

Neda Shafti Backman & Fredrik Backman

Sara Lindegren

Sara McPhee

Skandia Liv

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Stiftelsen Oscar Hirschs Minne & Byggnadsstiftelsen St:Erik

MAQS Law Firm (donationsgåva till Anne Ramberg generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund).

Sverker Thufvesson

Søder Reklambyrå

ÅWL Arkitekter