fbpx

Ge en gåva

Allt engagemang gör skillnad och är viktigt för att Berättarministeriet ska kunna vara ett långsiktigt stöd för lärare och elever. Minst 80 procent av våra intäkter går direkt till barnen i våra utbildningscenter.

Skänk ett bidrag

Du kan skänka ett bidrag till vår verksamhet genom PG 900639-6 eller Swishkonto: 1236158893. Märk din inbetalning ”Gåva”.

Hyllningsgåvor och minnesgåvor

Du kan uppvakta någon du tycker om med en hyllningsgåva till förmån för Berättarministeriet. Det går också bra att hedra minnet av en avliden person vid en begravning genom att skänka en minnesgåva till vår verksamhet. Har du frågor? Hör av dig till Simon på vårt kansli:

4400
elever har varit hos oss
4510
lärare har varit hos oss

10/10

lärare rekommenderar oss till en kollega

9/10

lärare anser att vår metod är ett stöd i undervisningen

Donera aktieutdelning

Du kan skänka din aktieutdelning till Berättarministeriet. Då ökar din gåva med mer än 40 procent i värde. Tänk på att du måste göra Berättarministeriet till mottagare (”rättighetshavare”) till din utdelning minst en vecka innan bolagsstämman hålls i det utdelande bolaget. Kontakta därför din bank redan nu för att vara säker på att hinna i tid. Mer information hittar du på  på www.aktiegavan.se.

Berättarministeriet har ett 90-konto och är medlemmar i GIVA Sverige. Det betyder att Svensk Insamlingskontroll och auktoriserad revision granskar Berättarministeriet i syfte att bekräfta att insamling och verksamhet präglas av transparens, kravuppfyllnad, etik, ändamålsenlighet och professionalism. Här kan du läsa vår insamlingspolicy.

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se