fbpx

Bokslukarna

Eleverna välkomnas in i litteraturens värld. I samarbete med det lokala biblioteket får eleverna ett skräddarsytt besök bland bokhyllor och titlar efter ett besök på bokförlaget.

Story

Medarbetarna på Berättarministeriets bokförlag har förlorat sin fantasi och har bjudit in eleverna för att få hjälp. Den buttra redaktör Schwartz är skeptisk till elevernas förmåga, men ger dem en chans att få skriva en ny berättelse till bokförlaget. Tillsammans skriver klassen inledningen till en berättelse och väljer gemensamt karaktärer och handling. Därefter får eleverna skriva en egen fortsättning individuellt. Besöket slutar i triumf efter att eleverna bländat redaktören med sin kreativitet. Deras bok publiceras på förlagets hemsida och varje elev får ett tryckt exemplar. Redaktören berättar slutligen för eleverna om sin favoritplats som hen fått veta att de ska besöka – biblioteket!

1

tillfällen hos oss

2

planerade lektioner i klassrummet

SV & SVA

berörda ämnen

Innehåll

Programmet inleds med ett besök hos Berättarministeriet och fortsätter sedan på biblioteket. Eleverna deltar först i övningen Redaktör Schwartz bokutgivning, där de får utveckla sin förmåga att skapa en berättande text. Därefter följer ett besök på biblioteket, där en bibliotekarie presenterar målgruppsanpassade böcker för eleverna. Eleverna får gemensamt välja ut en bok som de vill läsa och recensera tillsammans i klassrummet.

Syfte

Programmet syftar till att väcka elevernas lust och nyfikenhet på böcker och litteratur. Genom att diskutera och läsa böcker i grupp och individuellt stärks elevens lust att lära och tilliten till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se