fbpx

Tidningsskaparna

Bokförlaget byter temporärt form till tidningsredaktion! I Tidningsskaparna blir eleverna journalister och skapar material till Berättarministeriets tidskrift, allt från argumenterande texter till intervjuer och notiser. Programmaterialet är framtaget med ekonomiskt stöd från Sida.

Story

Ett anonymt tips föranleder ett intensivt arbete kring att kommunicera vikten av FN:s Globala Mål till allmänheten. Redaktörerna ber eleverna om hjälp för att kunna ställa sig till mänsklighetens förfogande och förklara vad Agenda 2030 är och varför det behövs. Argumenterande texter, reportage och illustrationer flödar in och sammanställs till slut i Fantasi i fokus – Berättarministeriets egen tidskrift.

2

tillfällen hos oss

6

planerade lektioner i klassrummet

SV & SO

berörda ämnen

Innehåll

Tidningsskaparna inleds med att klassen bjuds in till ett redaktionsmöte på Berättarministeriet. Vid första besöket presenteras uppdraget för eleverna – att skapa innehåll till årets tidskrift. Arbetet påbörjas på Berättarministeriet och fortsätter sedan i klassrummet med stöd av lärarhandledningen. Under finaltillfället återvänder eleverna till Berättarministeriet för att fira publiceringen av tidskriften. Alla elever får varsitt exemplar. Programmet uppmuntrar till att djupdyka i olika typer av texter och till att reflektera kring betydelsen av media och journalistik.

Syfte

Programmet syftar till att öka elevernas nyfikenhet för skrivandet och utveckla informationssökning och källkritik. Under arbetet lär sig eleverna både teoretiskt och praktiskt om olika typer av texter, intervjuteknik och feedback, samt journalistikens demokratiska funktion. Med lustfyllda metoder stöttar programmet lärarna att använda både språk och bild som verktyg i undervisningen. Programmet är kopplat till läroplanen i svenska, SO och NO.

Programmaterial 🔓

Lärarhandledning, åk 4–6

Här finns hela programmet samlat, steg för steg.

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se