Lärarutbildning och digitalisering – en undersökning bland Sveriges lärarstudenter

 

Undersökningsföretaget Demoskop har på uppdrag av Berättarministeriet, i samarbete med KTH, kartlagt hur framtida lärare uppfattar lärarutbildningens fokus på digitalisering som ett verktyg i skolan. Undersökningen presenterades den 15 mars i samband med seminariet ”Lärarutbildning och digitalisering 2016” i Stockholm där bland andra Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister och Olle Burell, skolborgarråd i Stockholm medverkade.

Vi går mot ett allt mer kunskapsintensivt samhälle där digital kompetens är en grundförutsättning. Skolan har i uppdrag att ge eleverna rätt verktyg och kunskaper så att de är rustade att möta framtiden och vara aktiva samhällsmedborgare. Frågan om skolans digitalisering och den ökande digitala klyftan är ständigt på agendan och är något som lärare i Berättarministeriets upptagningsområden ofta tar upp. Det är framförallt barn i socioekonomiskt utsatta områden som drabbas när skolan brister i sitt utjämningsuppdrag.

Syftet med undersökningen har varit att kartlägga hur nästa generation lärare uppfattar lärarutbildningens fokus på digitalisering som ett verktyg i skolan. Undersökningens sammanfattning och slutsatser baseras på 1 346 intervjuer från 13 lärosäten.

Läs hela pressmeddelandet här

Klicka på bilden för att läsa rapporten

 

 

Bilder från seminariet

Lärarutbildning och digitalisering - frukostseminarium 20170315

Film från seminariet