fbpx

Uppdrag: Nobelarkivet

Skolprogrammet syftar till att väcka elevernas nyfikenhet på kemi och forskning. Med hjälp av storytelling bjuder vi in eleverna att djupdyka i Marie Curies liv och på så vis lära sig om atomer och molekyler, grundämnen och vetenskapliga upptäckter och nyttan och konsekvenserna av dessa.

Story

Redaktör Schwartz kompis Malik Abbas har en ung släkting, Mariam, som just fått sitt drömjobb som arkivarie på Nobelprismuseets arkiv. Nu har hon fått en låda med gamla föremål och brev som hon behöver förstå och katalogisera. Redaktör Schwartz föreslår att hon ska vända sig till eleverna för att få hjälp.

1

tillfälle hos oss

10

planerade lektioner i klassrummet

SV, SVA, KE, FY & HI

berörda ämnen

Innehåll

Programmet innehåller 10 lektioner och programmaterialet består av en låda med några av Marie Curies (fiktiva) tillhörigheter, brev som Marie skickat till sin väninna, och brev och filmer från redaktör Schwartz och Mariam.

Syfte

Syftet med programmet är att på ett kreativt och lustfyllt sätt stärka elevernas språkliga förmågor, kritiska tänkande och kunskap om naturvetenskapliga upptäckter och några historiska skeenden.

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se