Vi erbjuder skolor i våra upptagningsområden kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Våra program vänder sig främst till elever i årskurs 2–5, är förankrade i läroplanen och verkar som ett ämnesövergripande stöd för lärare.

 

Våra program

Redaktör Schwartz forskningsresa

Elever i årskurs 4-6

I skolprogrammet Redaktör Schwartz forskningsresa är elevernas nyfikenhet utgångspunkten för att stärka forskarglädjen och språket.

Läs mer här

Redaktör Schwartz bokutgivning

Elever i årskurs 2—5

Programmet Redaktör Schwartz bokutgivning är en lustfylld berättarövning där eleverna kliver rakt in i fantasins värld. De får följa hela bokprocessen – från idé till färdig bok.

Läs mer här

Bokslukarna

Elever i årskurs 2—5

Bokslukarna görs i samarbete med lokala bibliotek och har som syfte att väcka lust och nyfikenhet kring böcker. Programmet inleds med ett besök hos Berättarministeriet och fortsätter sedan på biblioteket.

Läs mer här

Gulduppdraget

Elever i årskurs 3—5

Nyfikenhet och lust för barnlitteratur väcks när eleverna får i uppdrag att reflektera över juryns motivering till ALMA-pristagaren Barbro Lindgren

Läs mer här

Kartuppdraget

Elever i årskurs 2–5

Under kartuppdraget undersöker klassen en mystisk karta och en spännande plats, som ger inspiration till riktigt fantasifulla berättelser. För att kunna gå programmet ska klassen ha gått redaktör Schwartz bokutgivning.

Läs mer här

Trailerskaparna

Elever i årskurs 4–6

I programmet Trailerskaparna producerar eleverna manus och berättelser med hjälp av digitala verktyg.

Läs mer här

Den mystiska lådan

Elever i årskurs 3

Det sker mystiska händelser på Berättarministeriet och redaktör Schwartz behöver elevernas hjälp....

Läs mer här

Tidningsskaparna

Elever i årskurs 4-6

I Tidningsskaparna blir eleverna journalister och skapar material till Berättarministeriets tidskrift, allt från krönikor till intervjuer och notiser. För att kunna gå programmet ska klassen ha gått redaktör Schwartz bokutgivning.

Läs mer här

BM-debutant

Årskurs 9 — gymnasiet

Författarskolan BM-debutant är ett programsamarbete mellan Berättarministeriet och Bonnierförlagen. Programmet riktar sig till elever årskurs 9 och till gymnasiet. Sammanlagt har sju antologier publicerats med texter från de debutanter som gått författarskolan.

Läs mer här

Kreativ onsdag

Barn från 8 år uppåt

Varje onsdag eftermiddag har Berättarministeriet öppet för hela familjen – vi kallar programmet Kreativ onsdag.

Läs mer här