fbpx

Våra samverkansparter

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Genom kunskap och skapande ger de människor förutsättningar för ett rikare liv. Därför arrangerar Folkuniversitetet föreläsningar kring samhällsfrågor ur olika aspekter tillsammans med Berättarministeriet.

Göteborgs stad

Berättarministeriet har utbildningscenter i Gamlestaden i Göteborg. Genom ett IOP, idéburet offentligt partnerskap, samverkar vi med Göteborgs stad för att erbjuda skolor med högt socioekonomiskt index tillgång till undervisningsstöd genom Berättarministeriets skolprogram.

Göteborgs universitet

Göteborgs Universitet utbildar framtidens lärare. Lärarstudenterna erbjuds att inom ramen för utbildningen genomföra en del av sin verksamhetsförlagda utbildning på Berättarministeriet. Studenterna tar del av och praktiserar språkutvecklande undervisning och storytelling, som våra skolprogram och vår beprövade metod bygger på, för att främja elevernas måluppfyllelse och lustfyllda lärande.

Hagsätra bibliotek

Hagsätra bibliotek finns intill vårt utbildningscenter i Hagsätra. Tillsammans genomför vi ett skolprogram som syftar till att väcka elevernas lust och nyfikenhet på läsning, böcker och litteratur. Genom att diskutera och läsa böcker i grupp och individuellt stärks elevens lust att lära och tilliten till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Hallwylska museet

Hallwylska museet är ett bevarat privatpalats från sekelskiftet 1900. Huset beboddes fram till 1930 och har sedan dess varit ett statligt museum. Tillsammans genomför vi skolprogrammet Historiedetektiverna som syftar till att levandegöra centrala teman i modern svensk historia och skapa en grund för värderingssamtal i klassrummet.

Husby bibliotek

Husby bibliotek finns intill vårt utbildningscenter i Husby. Tillsammans genomför vi ett skolprogram som syftar till att väcka elevernas lust och nyfikenhet på läsning, böcker och litteratur. Genom att diskutera och läsa böcker i grupp och individuellt stärks elevens lust att lära och tilliten till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Tillsammans genomför vi skolprogrammet Redaktör Schwartz forskningsresa som breddar rekryteringen och ökar intresset för naturvetenskap, forskning och högre utbildning.

Kungliga Tekniska Högskolan

KTH är Sveriges största tekniska universitet. KTH verkar för hållbara lösningar på några av mänsklighetens största utmaningar. KTH:s forskning innefattar naturvetenskap, teknik, arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Tillsammans med Berättarministeriet genomför KTH forskningsprojektet ”Technology supported storytelling for engaged student learning”.

Nobel Prize Museum

Nobelprismuseet vill, med utgångspunkt i Nobelprisets unika kombination av ämnesområden, ta upp vår tids stora frågor och visa hur vi med vetenskap, humanism och samarbete kan besvara dem. Nobelprismuseets samarbete med Berättarministeriet stärker förutsättningarna för elever i skolor med låga studieresultat att kunna lämna grundskolan med gymnasiebehörighet.

Skolverket

Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Berättarministeriet har från Skolverket ett nationellt uppdrag om riktad språkutvecklande kompetensutveckling utifrån estetiska lärprocesser.

Stockholms stad

Berättarministeriet har utbildningscenter i Hagsätra och Husby i Stockholm. Genom ett IOP, idéburet offentligt partnerskap, samverkar vi med Stockholms stad för att erbjuda skolor med högt socioekonomiskt index tillgång till undervisningsstöd genom Berättarministeriets skolprogram.

Världslitteraturhuset bibliotek Göteborg

Världslitteraturhuset bibliotek ligger granne med vårt utbildningscenter i Göteborg. Tillsammans genomför vi ett skolprogram som syftar till att väcka elevernas lust och nyfikenhet på läsning, böcker och litteratur. Genom att diskutera och läsa böcker i grupp och individuellt stärks elevens lust att lära och tilliten till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Vill du veta mer?

Vill er organisation samverka med Berättarministeriet i någon form? Vill du veta mer om vad Berättarministeriet gör, och hur en eventuell samverkan kan se ut? Kontakta oss!

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se