fbpx

Integritetspolicy

Integritetspolicy och användning av cookies

Integritetspolicy

För att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss finns denna integritetspolicy. I den berättar mer vi mer om hur vi arbetar med personuppgifter för att säkerställa att vi följer gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. För vissa tjänster kan det finnas särskilda villkor för behandling av personuppgifter. Dessa villkor informeras du om i samband med att du använder de tjänsterna.

1. Personuppgiftsansvarig

Stiftelsen Berättarministeriet, organisationsnummer 802426-7042, 113 60 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du når oss på telefon 08-30 30 85 eller via mejl på info@berattarministeriet.se.

2. När samlar vi in dina personuppgifter och vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter i följande situationer.

 • När du kontaktar oss via telefon eller e-post samlar vi in information om namn och kontaktuppgifter.
 • När du anmäler dig som volontär samlar vi in information om namn, personnummer och kontaktuppgifter.
 • När du registrerar dig som lärare samlar vi in information om namn, kontaktuppgifter och skola.
 • När du ger en gåva eller beställer informationsmaterial samlar vi in information om namn, kontaktuppgifter och uppgifter om din gåva eller beställning.
 • När du deltar vid ett event eller någon annan aktivitet samlar vi in information om namn och kontaktuppgifter.
 • När du ansöker om en ledig tjänst eller praktikplats hos Berättarministeriet samlar vi in information om namn, kontaktuppgifter och meriter.
 • När du använder webbplatsen lagrar vi cookies på din dator enligt vad som närmare anges i vår cookiespolicy.

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra den tjänst som du har begärt. Dina personuppgifter sparas i upp till 12 månader efter vi tagit del av dem. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller vi har annan rättslig grund så som berättigat intresse.

3. Hur använder vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som du lämnar registreras i vår databas och därefter använder vi dem för att koordinera, utveckla och informera om Berättarministeriets verksamhet.

När du ansöker om en ledig tjänst eller en praktikplats använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem, men intressanta ansökningar kan komma att sparas även efter rekryteringsperioden med ditt samtycke som sökande.

4. Vem tar del av dina personuppgifter?

Berättarministeriet kommer inte att sälja, hyra- eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Vi kan komma att lämna ut personuppgifterna till samarbetspartners som behandlar personuppgifter för Berättarministeriets räkning, t ex IT-leverantörer, distributionspartner, bank u0026amp; finans, kommunikationsbyrå och tryckeri, men det är då Berättarministeriet som är ansvarig för behandlingen.

5. Säkerhet

Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen.

6. Dina rättigheter

6.1 Rätt till registerutdrag och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som vi utför angående dig. Du kan även begära att vi rättar personuppgifter som är felaktiga.

6.2 Rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till varför de samlades in och Berättarministeriet kommer att radera personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du har även rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse samt för direkt marknadsföring.

6.3 Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. Personuppgiftsbehandling som sker för att föra statistik, för marknadsföring samt för uppföljning och utveckling av Berättarministeriet verksamhet sker för att uppfylla Berättarministeriets berättigade intressen. Du kommer alltid att ges tillfälle att motsätta dig direkt marknadsföring från oss.

6.4 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i följande fall.

 1. Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.
 2. Om du anser att personuppgiftsbehandlingen är otillåten men du föredrar att vi begränsar behandlingen av personuppgifterna istället för att vi raderar dessa.
 3. Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver personuppgifterna för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav.
 4. Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse enligt punkt 6.3 ovan.

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas av oss om inte du samtycker till fortsatt behandling.

6.5 Utövande av rättigheter

Om du vill använda någon eller flera av dina rättigheter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Vi kommer att behandla din begäran skyndsamt. Om vi inte beviljar din begäran kommer vi informera dig om detta samt skälen till sådant beslut.

7. Behörig myndighet

Om du är missnöjd med Berättarministeriets behandling av personuppgifter eller beslut rörande din begäran om användandet av dina rättigheter kan du vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

8. Förändringar av integritetspolicyn

I det fall att integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att finnas på berattarministeriet.se. Vid omfattande förändringar av integritetspolicyn kan Berättarministeriet också komma att informera om ändringarna via t ex e-post.

9. Frågor och hjälp

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver hjälp. Du når oss på telefon 08-30 30 85 eller via e-post på info@berattarministeriet.se. Vår postadress är:

Berättarministeriet
Drottninggatan 12
113 60 Stockholm

Vi använder kakor (cookies) och intressebaserad kommunikation

Om cookies

En cookie är en textfil som webbplatsen begär att få spara på din dator. Syftet är att lära oss mer om hur vår webbplats används för att kunna förbättra din upplevelse samt för att anpassa riktad kommunikation till dig som besökare på andra webbplatser. Vi för även besöksstatistik och statistik över hur du kommer till vår webbplats. Cookies innehåller inga personuppgifter som till exempel namn, personnummer eller e-postadress.

Det finns olika typer av cookies: förstapartscookies och tredjepartscookies. Förstapartscookies kan delas upp i sessionscookies som endast lagras temporärt under besöket på webbplatsen och persistenta cookies som lagras en längre tid besökaren dator eller tills användaren tar bort dem på sin webbläsare. Tredjepartscookies används för intressebaserad och riktad kommunikation, webbanalys och teknisk trafikmätning. Berättarministeriet använder sig av både förstapartscookies och tredjepartscookies.

Om externa tjänster (pixlar och externa element)

Förutom cookies använder vi även externa tjänster med pixlar och element så som ”dela”-knappar på vår webbsida för webbanalys och att kunna rikta kommunikation till dig när du besöker andra webbsidor.

Så här kan du reglera cookies och externa tjänster på Berattarministeriet.se

Om du vill begränsa cookies och externa tjänster som används för trafik-, webbanalys eller annonseringssyfte på berattarministeriet.se så kan du öppna inställningarna här nedan och avaktivera dem. Du kan även avregistrera (opt-out) dig från intressebaserad kommunikation genom den europeiska organisationen EDAA’s tjänst ”Your Online Choices” på denna länk: http://www.youronlinechoices.eu/

Så här kan du spärra cookies på din dator

Om du vill undvika att cookies alls lagras på din dator i samband med ditt besök på vår webbplats kan du ändra inställningarna i din webbläsare (till exempel Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome och Safari) så att webbläsaren inte tillåter cookies. Observera att funktionaliteten på webbplatsen då kommer att begränsas och det exempelvis kan medföra problem med inloggning till volontär- eller lärarkonto.

Om webbanalystjänster och varför de används på denna webbplats

I syfte att få en bättre förståelse för hur våra besökare använder denna webbplats använder vi webbanalystjänster. De används för att följa en besökares användning av sidan genom att samla in information som till exempel musklick, musrörelser och sökord som besökaren skriver in på webbplatsen. Tjänsterna sparar aldrig besökares personuppgifter utan enbart information om besökarens beteende.

Mer information om cookies

Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsen.

Kontakta oss på info@berattarministeriet.se om du vill ha mer information om hur vi använder cookies och webbanalystjänster.

Syfte med innehållet på webbplatsen

Innehållet på Berättarministeriets hemsida är till för att informera om, samt koordinera, vår verksamhet.

Integritetsinställningscenter

Nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för funktionaliteten på vår webbsida. Du kan inte stänga av dem här, men i inställningarna för din webbläsare kan du stänga av cookies helt. Observera att funktionaliteten på webbplatsen då kan komma att begränsas och det exempelvis kan medföra problem med inloggning till volontär- eller lärarkonto.

gdpr, PHPSESSID, wordpress_[hash], wordpress_logged_in_[hash], wfwaf-authcookie-[hash], wp-settings-{time}-[UID], wordpress_sec_[hash], comment_author_{HASH}, comment_author_email_{HASH}, comment_author_url_{HASH}, __atuvs, __atuvc

Webbanalys

Dessa cookies och tjänster används för att hjälpa oss förstå hur vår webbsida används, hur vi kan förbättra den liksom hjälper oss upptäcka eventuella problem med sidan.

_ga, _gid, _dc_gtm_

Riktad kommunikation

Dessa cookies och tjänster kan användas för att leverera riktad kommunikation från oss när du besöker andra webbplatser. Du kan avaktivera vår möjlighet att rikta kommunikation till dig genom att avaktivera dem nedan.

-
uuid2, anj
euid
IDE, DSID
datr, dpr, fr, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref, sb, wd
_ga, _gid, bku, km_ai, km_lv, km_vs, kvcd, loc, mus, notice_gdpr_prefs, notice_preferences, ouid, uid, uvc

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se