fbpx

De redan utsatta mest drabbade

Skolverket har nyligen redovisat sin undersökning om pandemins konsekvenser för svenskt skolväsende. Med utgångspunkt i deras rapport har Berättarministeriet genomfört en kvalitativ undersökning bland landets lärare, i såväl storstad som glesbygd. Undersökningen riktade sig till lärare i skolor med låga studieresultat och högt socioekonomiskt index. De medverkande lärarna lyfter bland annat att den höga elevfrånvaron har haft en negativ inverkan på elevernas språkutveckling, drabbat likvärdigheten i den svenska skolan och att skolans kompensatoriska uppdrag blivit allt viktigare som en följd av pandemin. Lärarna i de mest utsatta skolorna efterfrågar stöd som framför allt främjar elevernas språkutveckling, digitala lärande och kreativa tänkande, som ett viktigt verktyg för inlärning. Artikeln fortsätter här.

 

Bli volontär hos oss!

I dagens Sverige går en stor grupp barn in i ett skolsystem som inte kan erbjuda dem en likvärdig utbildning. Vill du vara med och bidra till förändring?

Berättarministeriet finns för att alla barn, oavsett bakgrund, har rätt att få grundläggande förutsättningar för att forma sin egen framtid. Som volontär hos oss gör du en konkret insats för att minska skolsegregationens negativa effekter på barns liv. Du blir en viktig förebild som ger fler barn möjlighet att upptäcka och tro på sin egen förmåga. 

Här kan du läsa mer om att vara volontär på BerättarministerietDu behövs! 

Stiftelsen Berättarministeriet

Stiftelsen Berättarministeriet verkar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att stötta lärare och elever i skolor med högt socioekonomiskt index i den dagliga undervisningen. Berättarministeriet driver utbildningscenter i Husby och Hagsätra i Stockholm och i Gamlestaden i Göteborg. Alla grundskolor i våra upptagningsområden erbjuds kostnadsfria skolprogram som lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Programmen utgår ifrån läroplanen och är utvecklade i dialog med lärarna för att möta deras specifika pedagogiska förutsättningar och utmaningar. 

Fantasiexpert från Skönstaholmsskolan

Möte med skolministern

Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten har tillsammans med Handelshögskolans rektor Lars Strannegård träffat skolminister Lotta Edholm för ett samtal om bildningens betydelse och alla barns rätt till en god och jämlik

Kronprinsessparet på besök

För att informera sig kring pandemins påverkan på skolan besökte HKH Kronprinsessan Victoria och HKH Prins Daniel Berättarministeriet i Husby. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson presenterade Skolverkets sammanfattande rapport och Berättarministeriets

Våra partner

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se