fbpx

Krisen slår extra hårt mot barn i utsatta områden, ditt engagemang behövs –
bli volontär idag!

Berättarministeriet Startsidan

Välkommen!

Berättarministeriet är ett riktat stöd till skolan i socioekonomiskt utsatta områden. Vi driver utbildningscenter i områden där arbetslösheten är hög och alltför många elever lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. Därför erbjuder vi kostnadsfria skolprogram till grundskolelärare och deras elever. Programmen är ämnesövergripande, stärker kollegialt lärande och är förankrade i läroplanen. Berättarministeriets pedagogik syftar till att locka eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Sedan starten 2011 har över 50 000 barn och över 4000 lärare använt sig av Berättarministeriets program i sin undervisning.

Rutiner kring covid-19

Berättarministeriets verksamhet och lokaler liknar en skolmiljö på många sätt. Därför följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för skolverksamhet gällande hanteringen av covid-19. Den 17 augusti öppnar vi all programverksamhet i våra utbildningscenter och kommer dagligen att ta emot skolklasser i Husby, Hagsätra och Gamlestaden. 
 
Skolan i socioekonomiskt utsatta områden drabbas extra hårt i kristider och vi ser det som viktigare än någonsin att hålla öppet och stötta skolan och dess elever i en svår tid. Inför höstterminen har vi vidtagit en rad åtgärder för att verksamheten i våra utbildningscenter ska vara så trygg som möjligt för alla inblandade. Rutinerna utvärderas löpande och kommer att justeras därefter under terminens gång.
 
Vi kommer anstränga oss för att skapa tydliga förutsättningar för ditt besök på Berättarministeriet men vill understryka vikten av eget ansvar under rådande pandemi. Du avgör själv om du känner dig trygg att delta i våra aktiviteter och vi litar på att du tar ett beslut som värnar din hälsa. Självklart kommer du inte till oss om du känner dig sjuk. Våra utbildningsledare finns alltid här för att svara på frågor.
409050
Barn har deltagit i skolprogram hos oss
1
utbildningscenter
4000
Pedagogbesök
1000
Utbildade volontärer

För en stark demokrati

Berättarministeriet är en icke-vinstdriven, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse. Vår vision är ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Verksamheten bygger på en samverkansmodell där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktighet och utveckling. Samverkan med kommunerna där vi finns sker i form av Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Den gemensamma ambitionen är att öka likvärdigheten i skolan och minska bostadssegregationens effekter på barns skolgång. Som privatperson kan du engagera dig som volontär på Berättarministeriet – då bidrar du på ett konkret och lustfyllt sätt till ett bättre samhälle.

Berättarministeriet-A011
Berättarministeriet-A01

Berättarministeriets rutiner kring covid-19

Berättarministeriets verksamhet och lokaler liknar en skolmiljö på många sätt. Därför följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för skolverksamhet gällande hanteringen av covid-19. Den 17 augusti öppnar

Partner & finansiärer