• Alla barn, oavsett bakgrund, har rätt till en god och jämlik utbildning.

    Så kan du bidra

Vi är Berättarministeriet!

Om oss

Berättarministeriet verkar som ett stöd för barn och lärare i områden med hög arbetslöshet i kombination med låga studieresultat.

Vår verksamhet

Berättarministeriet är en icke-vinstdriven, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet.