Vi behöver fler volontärer, bli volontär idag!
Gå en digital volontärutbildning och gör skillnad för barn och unga

Berättarministeriet Startsidan

Välkommen!

Berättarministeriet är ett riktat stöd till skolan i socioekonomiskt utsatta områden. Vi driver utbildningscenter i områden där arbetslösheten är hög och alltför många elever lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. Där erbjuder vi också kostnadsfria skolprogram till grundskolelärare och deras elever. Programmen är ämnesövergripande, stärker kollegialt lärande och är förankrade i läroplanen. Berättarministeriets pedagogik syftar till att locka eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Sedan starten 2011 har över 50 000 barn och över 4000 lärare använt sig av Berättarministeriets program i sin undervisning.

Covid-19

Under den rådande pandemin har Berättarministeriet tagit beslutet att tillfälligt stänga programverksamheten. Det är människor från hela Stockholm och Göteborg som rör sig i våra lokaler och vi vill bidra till att minska smittspridningen och samtidigt säkra våra elever, lärare, volontärer och medarbetares hälsa. Vi kommer därför hålla stängt i verksamheten vårterminen ut.

Men, arbetet pågår för fullt bakom kulisserna. Vi håller vissa program direkt i elevernas klassrum. Vi håller digitala volontärutbildningar för nya volontärer, digitala fortbildningar för våra befintliga volontärer och förbereder för fullt för en hösttermin då vi har många spännande saker på gång i verksamheten. 

Vi kommer ha ett stort behov av volontärer till Höstterminen. Många elever kommer att börja skolan igen med en tyngre ryggsäck än vanligt, krisen slår extra hårt mot barn i utsatta områden. Klicka på knappen här bredvid för att registrera dig som volontär!

409050
Barn har deltagit i skolprogram hos oss
1
utbildningscenter
4000
Pedagogbesök
1000
Utbildade volontärer

För en stark demokrati

Berättarministeriet är en icke-vinstdriven, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse. Vår vision är ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Verksamheten bygger på en samverkansmodell där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktighet och utveckling. Samverkan med kommunerna där vi finns sker i form av Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Den gemensamma ambitionen är att öka likvärdigheten i skolan och minska bostadssegregationens effekter på barns skolgång. Som privatperson kan du engagera dig som volontär på Berättarministeriet – då bidrar du på ett konkret och lustfyllt sätt till ett bättre samhälle.

Nyheter

Partner & finansiärer