fbpx

Krisen slår extra hårt mot barn i utsatta områden, ditt engagemang behövs –
bli volontär idag!

Berättarministeriet Startsidan

Välkommen!

Berättarministeriet är ett riktat stöd till skolan i socioekonomiskt utsatta områden. Vi driver utbildningscenter i områden där arbetslösheten är hög och alltför många elever lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. Därför erbjuder vi kostnadsfria skolprogram till grundskolelärare och deras elever. Programmen är ämnesövergripande, stärker kollegialt lärande och är förankrade i läroplanen. Berättarministeriets pedagogik syftar till att locka eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Sedan starten 2011 har över 50 000 barn och över 4000 lärare använt sig av Berättarministeriets program i sin undervisning.

Pennsvärdet 2020 tilldelas Lana Dervisic

Lana Dervisic, svenska och SO lärare i förberedelseklasser årskurs 4-6 på Bandhagens skola i Stockholm, tilldelas Pennsvärdet 2020 men följande motivering: Med en väl avvägd kombination av kreativitet, öppenhet och trygghet har Lana skapat en pedagogisk miljö där ett fördjupande snarare än förenklande förhållningssätt till språket dominerar. 

Pennsvärdet är en utmärkelse för lärare som stärker sina elevers språkförmåga, kreativitet och kritiska tänkande och delas i år ut för tredje gången i rad av stiftelsen Berättarministeriet. Utmärkelsen delas ut för att uppmärksamma det arbete som lärare i socioekonomiskt utsatta områden gör. Pennsvärdet delades ut under en mindre ceremoni den 20 oktober av utbildningsminister Anna Ekström som var med oss digitalt.

Rutiner kring covid-19

Berättarministeriets verksamhet och lokaler liknar en skolmiljö på många sätt. Därför följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för skolverksamhet gällande hanteringen av covid-19. Den 17 augusti öppnar vi all programverksamhet i våra utbildningscenter och kommer dagligen att ta emot skolklasser i Husby, Hagsätra och Gamlestaden. 
 
Skolan i socioekonomiskt utsatta områden drabbas extra hårt i kristider och vi ser det som viktigare än någonsin att hålla öppet och stötta skolan och dess elever i en svår tid. Inför höstterminen har vi vidtagit en rad åtgärder för att verksamheten i våra utbildningscenter ska vara så trygg som möjligt för alla inblandade. Rutinerna utvärderas löpande och kommer att justeras därefter under terminens gång.
 
Vi kommer anstränga oss för att skapa tydliga förutsättningar för ditt besök på Berättarministeriet men vill understryka vikten av eget ansvar under rådande pandemi. Du avgör själv om du känner dig trygg att delta i våra aktiviteter och vi litar på att du tar ett beslut som värnar din hälsa. Självklart kommer du inte till oss om du känner dig sjuk. Våra utbildningsledare finns alltid här för att svara på frågor.

Partner & finansiärer

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt verifieringsmail kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta [email protected]