Stiftelsen Berättarministeriet

Stiftelsen Berättarministeriet verkar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att stötta lärare
och elever i områden med hög arbetslöshet i den dagliga under-
visningen. Berättarministeriet driver utbildningscenter i Husby och Hagsätra i Stockholm och i Gamlestaden i Göteborg. Alla grundskolor
i våra upptagningsområden erbjuds kostnadsfria skolprogram som
lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet.
Programmen utgår ifrån läroplanen och är utvecklade i dialog med
lärarna för att möta deras specifika pedagogiska förutsättningar
och utmaningar. 

Pennsvärdet 2021!

Ulrica Ambrosius och Cristina Kullberg mottog utmärkelsen i ett soldränkt Stockholm Den 30 november fick årets Pennsvärd ta emot sina stipendier. Ulrica och Cristina har båda två – genom konsekvent

Våra partner

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta [email protected]