fbpx

Möt årets mottagare av Pennsvärdet

Mottagare av lärarpriset Pennsvärdet 2022 är Caroline Hatcher, lärare i svenska, svenska som andraspråk, engelska och SO i årskurs 6 på Ryaskolan i Göteborg. 

Tre frågor till Caroline:

Vad inspireras du av i ditt arbete?
Att arbeta med elever i klassrummet innebär att man omedelbart får ett kvitto på vad som fungerar och vad som inte gör det, så min största inspirationskälla är mina elever. Jag använder litteratur för att visa eleverna hur man som författare kan använda språket för olika syften, och jag använder narrativet för att få eleverna att se saker ur olika perspektiv, komma i kontakt med nya idéer och titta in i olika världar.

Hur utvecklar du elevernas kreativitet?
Jag tror att de flesta elever behöver ramar för att våga vara kreativa. För många blir det för svårt att lämnas ensamma utan konkret vägledning. Det gäller för alla ämnen. Jag menar att kreativitet ofta förväxlas med att lämnas själva med en skapande uppgift. De elever som klarar detta har redan, på egen hand, bemästrat flera av de förmågor de ska få utveckla i skolan.

Vad betyder en utmärkelse som Pennsvärdet?
Det är inte ofta lärare uppmärksammas för sitt arbete, så en utmärkelse som Pennsvärdet betyder mycket. Det sätter fokus på vårt viktiga yrke och jag känner stor stolthet över att vara årets mottagare. Läs mer och se en film om årets pristagare här.

Bli volontär hos oss!

I dagens Sverige går en stor grupp barn in i ett skolsystem som inte kan erbjuda dem en likvärdig utbildning. Vill du vara med och bidra till förändring?

Berättarministeriet finns för att alla barn, oavsett bakgrund, har rätt att få grundläggande förutsättningar för att forma sin egen framtid. Som volontär hos oss gör du en konkret insats för att minska skolsegregationens negativa effekter på barns liv. Du blir en viktig förebild som ger fler barn möjlighet att upptäcka och tro på sin egen förmåga. 

Här kan du läsa mer om att vara volontär på BerättarministerietDu behövs! 

Stiftelsen Berättarministeriet

Stiftelsen Berättarministeriet verkar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att stötta lärare och elever i områden med högt socioekonomiskt index i den dagliga undervisningen. Berättarministeriet driver utbildningscenter i Husby och Hagsätra i Stockholm och i Gamlestaden i Göteborg. Alla grundskolor i våra upptagningsområden erbjuds kostnadsfria skolprogram som lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Programmen utgår ifrån läroplanen och är utvecklade i dialog med lärarna för att möta deras specifika pedagogiska förutsättningar och utmaningar. 

Fantasiexpert från Skönstaholmsskolan

”Det är bara skolan som kan knäcka gängen”

Samlad forskning visar att en lyckad skolgång är ett vaccin mot utanförskap och kriminalitet. Läs vår generalsekreterare Dilsa Demirbag-Stens debattartikel i Aftonblandet med fyra konkreta förslag som skulle förbättra förutsättningarna

Berättarministeriet på Bokmässan

Berättarministeriet var på plats på Bokmässan, både med egen monter och hos Bonnierförlagen. Hos oss kunde besökare läsa Världens Längsta Berättelse, ta reda på mer om Berättarministeriets verksamhet, träffa några

Barn som skålar, 10-årsfesten i Göteborg

10-årsfirande i dagarna tre!

Berättarministeriet har fyllt tio år, och det firade vi med fest i dagarna tre tillsammans med våra författare – barnen – i våra utbildningscenter. Vi bad dem att vara med

Våra partner

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se