fbpx

Nominera till lärarpriset Pennsvärdet 2023!

Pennsvärdet är Berättarministeriets lärarpris, som har delats ut varje år sedan 2018. Priset syftar till att uppmärksamma och hylla lärare som är verksamma i skolor med högt socioekonomiskt index. Genom Pennsvärdet lyfts varje år en lärare som genom sin undervisning stärker sina elevers språkutveckling, kreativitet och kritiska förmåga.

Mottagaren av Pennsvärdet tilldelas ett stipendium à 25 000 kronor tillsammans med silverbroschen ”Pennsvärdet” som är skapad av formgivaren Aviva Scheiman.

Har du en lärare i ditt arbetslag, på dina barns eller barnbarns skola eller någon annanstans i din närhet som du tycker borde uppmärksammas för sitt kreativa och språkutvecklande arbete? Nominera hen till Pennsvärdet 2023! Nomineringen är öppen till och med den 10 maj. Läs mer om utmärkelsen och nominera din kandidat här

Asken med broschen pennsvärdet

Bli volontär hos oss!

I dagens Sverige går en stor grupp barn in i ett skolsystem som inte kan erbjuda dem en likvärdig utbildning. Vill du vara med och bidra till förändring?

Berättarministeriet finns för att alla barn, oavsett bakgrund, har rätt att få grundläggande förutsättningar för att forma sin egen framtid. Som volontär hos oss gör du en konkret insats för att minska skolsegregationens negativa effekter på barns liv. Du blir en viktig förebild som ger fler barn möjlighet att upptäcka och tro på sin egen förmåga. 

Här kan du läsa mer om att vara volontär på BerättarministerietDu behövs! 

Stiftelsen Berättarministeriet

Stiftelsen Berättarministeriet verkar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att stötta lärare och elever i skolor med högt socioekonomiskt index i den dagliga undervisningen. Berättarministeriet driver utbildningscenter i Husby och Hagsätra i Stockholm och i Gamlestaden i Göteborg. Alla grundskolor i våra upptagningsområden erbjuds kostnadsfria skolprogram som lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Programmen utgår ifrån läroplanen och är utvecklade i dialog med lärarna för att möta deras specifika pedagogiska förutsättningar och utmaningar. 

Fantasiexpert från Skönstaholmsskolan

Nyheter

Dilsa Demirbag-Sten

Civilsamhällets engagemang

Det ekonomiska läget medför ökad press på många grupper i samhället, inte minst barn och unga. Tillsammans med andra civilsamhällesaktörer efterlyser Berättarministeriet ett stärkt stöd till de organisationer som har

Ökande klyftor i skolan

Klyftorna i svensk skola ökar. Den kvalitativa undersökning Berättarministeriet genomfört bland lärare i skolor med låga studieresultat och högt socioekonomiskt index visar att den höga frånvaron under pandemin drabbat likvärdigheten

De redan utsatta mest drabbade

Skolverket har nyligen redovisat sin undersökning om pandemins konsekvenser för svenskt skolväsende. Med utgångspunkt i deras rapport har Berättarministeriet genomfört en kvalitativ undersökning bland landets lärare, i såväl storstad som glesbygd. Undersökningen riktade

Våra partner

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se