fbpx

Socioekonomiskt index

– vad är det och hur används det?

Berättarministeriet utgår ifrån Skolverkets definition av socioekonomiskt index som Statistiska centralbyrån, SCB, har tagit fram. Den baseras på en modell som beskriver elevers förutsättningar utifrån socioekonomiska faktorer. Dessa faktorer påverkar sannolikheten att en elev på en skola blir behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Modellen använder följande variabler:

  • Vårdnadshavarens utbildningsnivå
  • Året när eleven invandrade till Sverige
  • Vårdnadshavarens inkomst
  • Elevens kön
  • Ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare
  • Om eleven är folkbokförd på samma adress som båda vårdnadshavare
  • Antal syskon som är folkbokförda i hemmet
  • Socioekonomisk status på bostadsområdet där eleven är folkbokförd.
Källa: Skolverket: Statsbidrag för likvärdig skola 2023

 

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se