fbpx

Pennsvärdet

Sedan 2018 delar Berättarministeriet ut Pennsvärdet – en utmärkelse som syftar till att uppmärksamma och hylla lärare som är verksamma på skolor med högt socioekonomiskt index. Genom Pennsvärdet lyfts varje år en lärare som genom sin undervisning stärker sina elevers språkutveckling, kreativitet och kritiska förmåga.

Pennsvärdet 2023 tilldelas Anna-Linnéa Olsson

Nea_Pennsvärdet

2023 års mottagare av Pennsvärdet heter Anna-Linnéa Olsson och är lärare på Rösjöskolan i Sollentuna. Anna-Linnéa, eller Nea som hon vanligen kallas, får motta priset av skolminister Lotta Edholm vid en högtidlig ceremoni på internationella lärardagen, den 5 oktober.

I Anna-Linnéas klassrum står språket i centrum. Nea arbetar konsekvent med tydlighet och positiv förstärkning. Hon talar långsamt och välartikulerat för att ge alla elever möjlighet att förstå och lära sig såväl svenska språket som de ämneskunskaper hon förmedlar. Hon skapar trygga grupper som mår bra tillsammans. En trygghet som gör att de vågar tala, vågar skriva och vågar prova nya saker. Nea har valt att arbeta i mångkulturella skolor där det krävs mycket arbete med språket. Skolor där hennes intresse för språkutveckling är avgörande för att klara det kompensatoriska uppdraget. Som hon själv uttrycker det: ”Vi lärare måste alltid vara på topp för att möta varje liten unge. Fram för fler lärare som kan bära vårt land genom att se till att varje barn får utvecklas efter sina förutsättningar och nå sin fulla potential.”

När Anna-Linnéa i år tilldelas Pennsvärdet är det för hennes förmåga att se varje elev och aldrig ge upp. Hennes inställning är: vi har inte lärt oss det ÄNNU.

Juryns motivering: Anna-Linnéa är en sann förebild för både elever och kollegor. Genom sin breda ämneskunskap, pedagogiska förmåga, nyfikenhet och tilltro till varje elev stärker hon såväl elevgruppen som varje individs agens. Att vara elev i Anna-Linnéas klassrum innebär en tilltro till sig själv och sina tankar, förmåga att agera kritiskt tänkande samt lust att vilja och våga lära. Tillsammans med sina klasskamrater och en engagerad lärare som utmanar och är närvarande i hela lärandeprocessen.

I Anna-Linneas klassrum är språkutvecklingen central för allt kunskapande. Anna-Linnea arbetar strukturerat i såväl formella som informella former och framförallt, med kreativa arbetssätt. Genom samhörighet och samarbete ges alla elever chans att uttrycka sig och finna svar tillsammans. Hon rustar inte bara sina elever för i dag, utan också för ett livslångt lärande där samhörighet och fritt tänkande är grundpelare.

Anna-Linnéa ser till att varje elev är rustad att nyttja kraften i ögats förmåga att ta till sig text, handens styrka i att kunna forma ord, tankens kraft i att ha en hög tilltro till sig själv och förmågan att vilja och våga lära. En lärargärning som är grundad i det kompensatoriska uppdraget att utbilda nästa generations samhällsmedborgare att våga och vilja ta plats i samhället. Där andra säger att det inte går, visar Nea att det går.

Föregående
Nästa

En hyllning till läraren

Lärare i socioekonomiskt utsatta områden arbetar under förutsättningar som ställer stora krav på deras professionella kompetens och engagemang. Bostadssegregationens negativa konsekvenser tar sig konkreta uttryck i deras klassrum, något som kräver ett starkt ledarskap, empati och uthållighet. De är en ovärderlig vuxen förebild för sina elever. Pennsvärdet är Berättarministeriets sätt att hylla den yrkeskår som har en av de viktigaste rollerna i ett demokratiskt samhälle, och uppmärksamma exempel på lärare vars pedagogiska hantverk både inspirerar och imponerar.

Utmärkelsen

Mottagaren av Pennsvärdet tilldelas ett stipendium à 25 000 SEK tillsammans med silverbroschen ”Pennsvärdet” som är skapad av formgivaren Aviva Scheiman. 

”Utbildning är ryggraden i en välmående demokrati. Lärare arbetar med det viktigaste vi har – våra barn och samhällets framtid. Lärare i områden med hög arbetslöshet utför sitt viktiga uppdrag trots segregationens utmaningar och konsekvenser. Berättarministeriet vill uppmärksamma de pedagogiska gärningarna. ”

– Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare

Kriterier

Pennsvärdet tilldelas en låg- eller mellanstadielärare lärare i en skola med högt socioekonomiskt index som i en nyskapande anda bedriver språkutvecklande undervisning samt främjar elevernas förmåga i kreativitet och kritiskt tänkande.


Juryn

Mottagaren av Pennsvärdet utses av en jury som sammanträder två gånger per nomineringsperiod. Juryn består av personer som representerar en bred erfarenhet av de förmågor som Pennsvärdet kretsar kring: pedagogik, kreativitet, kritisk förmåga och språkutveckling.

Juryn för Pennsvärdet 2023

Anna_jury
Foto: Sandra Gunnarsson, Ergo

Anna Ekström

Tidigare utbildningsminister
och gd för Skolverket

AnnChristin Rothstein

AnnChristin Rothstein

Skolledare och lärare

Nea rund

Anna-Linnéa Olsson

Lärare och mottagare av Pennsvärdet 2023

Cecilia_jury

Cecilia Nordström

Juryns ordförande
Styrelseordförande Berättarministeriet

Ingela_jury
Foto: Ulla-Carin Ekblom

Ingela Korsell

Författare och ledamot av läsrådet

Niklas_jury

Niklas Brismar Pålsson

Ämneslärare i svenska och filosofi 

Sanna Horn

Program- och volontäransvarig, Berättarministeriet

Tidigare pennsvärd

2022 – Caroline Hatcher

Pennsvärdet 2022 tilldelades Caroline Hatcher, lärare i svenska, svenska som andraspråk, engelska och SO i årskurs 6 på Ryaskolan i Göteborg. Caroline har arbetat som lärare i 27 år, varav de senaste 4 åren på Ryaskolan. Priset delades ut under högtidliga former på internationella lärardagen, onsdagen den 5 oktober 2022.

Ur juryns motivering: 
Carolines lärarskap förkroppsligar en outtröttlig tro på varje elevs förmåga. Hennes elever ges chans att nyfiket utforska, stärka och utveckla gamla och nya förmågor. Genom tilltron att våga prova, våga misslyckas och våga lyckas blir hennes elever kunskapssökande, fritt tänkande och kreativa individer. Caroline är en konstruktiv lärare som inte låter sig begränsas av upplevda brister, utan finner vägar att ge sina elever de bästa förutsättningar för ett livslångt lärande.

2021 – Ulrica Ambrosius

Ulrica Ambrosius, lärare i svenska, svenska som andraspråk och SO i årskurs 6 på Oxhagsskolan i Stockholm, tilldelas Pennsvärdet 2021. 

Ur juryns motivering: Ulricas klassrum genomsyras av studiero, trivsel och positiv aktivitet. Hennes arbete med språkutveckling är långsiktigt, medvetet och kreativt. Hon har höga förväntningar på sina elever, som uppvisar en stark kunskapsutveckling och goda resultat. Ulricas sätt att använda litteratur i det språkutvecklande arbetet, både inom klassen och över klassgränserna, gör att hela skolan involveras. Samtidigt som hon strävar efter att utvecklas som pedagog, är Ulrica alltid mån om att sprida sin erfarenhet och sina fördjupade kunskaper till kollegorna
.

 

2021 – Cristina Kullberg

Cristina Kullberg, lärare i svenska, svenska som andraspråk, NO, SO, bild och musik i årskurs 3 på Långmosseskolan i Göteborg, tilldelas Pennsvärdet 2021. 

Ur juryns motivering: Cristina erbjuder eleverna en lugn, trygg och inspirerande klassrumsmiljö. Hon introducerar läs- och skrivprocessen tidigt och arbetar målmedvetet och ämnesintegrerat med språkutveckling i alla ämnen. Genom sin kreativa och varierade undervisning utvecklar hon inte bara elevernas språk, utan även deras kritiska tänkande i både tal och skrift, och hon har en unik förmåga att se varje elev och vad hen behöver för att lyckas.

2020 – Lana Dervisic

Lana Dervisic, svensk- och SO-lärare i förberedelseklasser i årskurs 4–6 på Bandhagens skola i Stockholm, tilldelades Pennsvärdet 2020.

Juryn imponeras särskilt av Lanas kompromisslösa tro på varje elevs förmåga att lyckas om de får de rätta förutsättningarna samt hennes mod i att våga utmana sina elever och där igenom får dem att växa. Utmärkande i Lanas pedagogik är också det språkutvecklande arbetssättet och att hon alltid har en språklig medvetenhet i ryggraden vilket ämne hon än undervisar i.

Pennsvärdet delades ut under en mindre ceremoni den 20 oktober av utbildningsminister Anna Ekström som var med oss digitalt.

2019 – Pavlina Spanos

Pavlina Spanos, svensk- och engelsklärare i årskurs 4–6 på Enbacksskolan i Tensta, tilldelades Pennsvärdet med följande motivering: Pavlina inspirerar med sin kreativitet, nyfikenhet och förmåga att möta varje elev utifrån hens förutsättningar. Juryn imponeras av hennes förmåga att utvecklas och utveckla i samklang med en skola som hon verkat i under så lång tid. Pavlina har en sofistikerad fingertoppskänsla för det pedagogiska hantverket och har tillsammans med sina elever byggt ett dynamiskt klassrum där kreativitet och kritiskt tänkande ständigt är i fokus.

2018 – Jenny Söderhjelm Larsson

Jenny Söderhjelm Larsson, lärare i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 4–6 på Östbergaskolan i Älvsjö, tog emot det allra första Pennsvärdet av statsminister Stefan Löfven. Hon tilldelades priset med följande motivering: Juryn beundrar Jennys uppfinningsrikedom, drivkraft och förmåga att bjuda in sina elever och kollegor till ett livslångt lärande. Genom att kombinera ledarskap, frihet och kreativitet har Jenny skapat en språkutvecklande miljö i hela skolan som kommer alla till gagn, såväl barn som vuxna. Hon utmanar och inspirerar sina elever till att upptäcka och utveckla sitt språk och hitta glädje i dess komplexitet. Jenny är en sann förebild som värnar om varje barns individuella engagemang och på så sätt lyfter hela klassrummet.

Frågor?

Kontakta oss på pennsvardet@berattarministeriet.se

Integritetsinställningscenter

Nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för funktionaliteten på vår webbsida. Du kan inte stänga av dem här, men i inställningarna för din webbläsare kan du stänga av cookies helt. Observera att funktionaliteten på webbplatsen då kan komma att begränsas och det exempelvis kan medföra problem med inloggning till volontär- eller lärarkonto.

gdpr, PHPSESSID, wordpress_[hash], wordpress_logged_in_[hash], wfwaf-authcookie-[hash], wp-settings-{time}-[UID], wordpress_sec_[hash], comment_author_{HASH}, comment_author_email_{HASH}, comment_author_url_{HASH}, __atuvs, __atuvc

Webbanalys

Dessa cookies och tjänster används för att hjälpa oss förstå hur vår webbsida används, hur vi kan förbättra den liksom hjälper oss upptäcka eventuella problem med sidan.

_ga, _gid, _dc_gtm_

Riktad kommunikation

Dessa cookies och tjänster kan användas för att leverera riktad kommunikation från oss när du besöker andra webbplatser. Du kan avaktivera vår möjlighet att rikta kommunikation till dig genom att avaktivera dem nedan.

-
uuid2, anj
euid
IDE, DSID
datr, dpr, fr, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref, sb, wd
_ga, _gid, bku, km_ai, km_lv, km_vs, kvcd, loc, mus, notice_gdpr_prefs, notice_preferences, ouid, uid, uvc

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se