Pennsvärdet – Berättarministeriets hyllning till läraren!

Sedan 2018 delar vi ut lärarpriset Pennsvärdet för att hylla lärare som rustar de barn som behöver samhällets stöd som mest med kreativitet och kritisk förmåga. Lärare i socioekonomiskt utsatta områden arbetar under förutsättningar som ställer stora krav på deras professionella kompetens och engagemang. De axlar ett stort och viktigt samhällsansvar. Lärarkåren är en av hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle. Deras insats är avgörande för sina elevers framtid.

Mottagaren av Pennsvärdet tilldelas:

  • Ett stipendium på 25.000 kr som kan användas till pedagogisk vidareutveckling
  • Pennsvärdet – silverbrosch formgiven av Aviva Scheiman
  • En plats som ledamot i kommande års jury

Kriterier för nominerade:

  • Låg- eller mellanstadielärare som arbetar i något av de områden där Berättarministeriet verkar.*
  • Lärare som i en nyskapande anda bedriver språkutvecklande undervisning samt främjar elevernas förmåga i kreativitet och kritiskt tänkande

*Rinkeby-Kista, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Östra Göteborg eller Angered

Hjälp oss lyfta fram en pedagogisk gärning – nominera till Pennsvärdet.

Nomineringen för pennsvärdet 2020 är nu stängd.

För frågor, kontakta oss på [email protected]

Juryn och utmärkelsen

Pennsvärdet delas ut under en ceremoni våren 2020. Årets jury består av:

Cecilia Nordström (juryns ordförande) – Styrelseordförande Berättarministeriet

Reza Saleh (juryns sekreterare) – Strategisk ledare program och utbildning, Berättarministeriet

Björn Åstrand, doktor i historia vid Umeå Universitet

Pavlina Spanos, mottagare av Pennsvärdet 2019

Anne-Marie Körling, grundskolelärare och författare av pedagogisk litteratur

Stina Wirsén, illustratör och författare

Olof Gränström, strategisk rådgivare, Novus

Ann-Christin Rothstein, skolledare och lärare.

Pavlina Spanos tog emot Pennsvärdet 2019

Pavlina Spanos, svensk- och engelskalärare i årskurs 4-6, Enbacksskolan i Tensta, tilldelades Pennsvärdet 2019. Pavlina inspirerar med sin kreativitet, nyfikenhet och förmåga att möta varje elev utifrån hens förutsättningar. Juryn imponeras av hennes förmåga att utvecklas och utveckla i samklang med en skola som hon verkat i under så lång tid. Pavlina har en sofistikerad fingertoppskänsla för det pedagogiska hantverket och har tillsammans med sina elever byggt ett dynamiskt klassrum där kreativitet och kritiskt tänkande ständigt är i fokus.

Tidigare mottagare av Pennsvärdet

2019 – Pavlina Spanos, Enbacksskolan i Tensta

2018 – Jenny Söderhjelm Larsson, Östbergaskolan i Älvsjö

Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdriven, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse. Vi stöttar lärare i socioekonomiskt utsatta områden genom kostnadsfria, pedagogiska och kreativa program som lockar eleverna att erövra det skrivna ordet. Vi är idag verksamma i Husby och Hagsätra i Stockholm, samt Gamlestaden i Göteborg.

www.berattarministeriet.se

För frågor eller mer information kontakta oss på [email protected]