Pennsvärdet

Sedan 2018 delar Berättarministeriet ut Pennsvärdet – en utmärkelse som syftar till att uppmärksamma och hylla lärare i områden med högt socioekonomiskt index. Genom Pennsvärdet lyfts varje år en lärare som genom sin undervisning stärker sina elevers språkutveckling, kreativitet och kritiska förmåga.

2021 års mottagare av utmärkelsen Pennsvärdet!

I år delade Berättarministeriet för första gången ut två Pennsvärd, till två mycket värdiga mottagare. Utmärkelsen delades ut av utbildningsminister Anna Ekström under en ceremoni den 30 november.

Cristina Kullberg

Cristina Kullberg, lärare i svenska, svenska som andraspråk, NO, SO, bild och musik i årskurs 3 på Långmosseskolan i Göteborg, tilldelas Pennsvärdet 2021. 

Ur juryns motivering: Cristina erbjuder eleverna en lugn, trygg och inspirerande klassrumsmiljö. Hon introducerar läs- och skrivprocessen tidigt och arbetar målmedvetet och ämnesintegrerat med språkutveckling i alla ämnen. Genom sin kreativa och varierade undervisning utvecklar hon inte bara elevernas språk, utan även deras kritiska tänkande i både tal och skrift, och hon har en unik förmåga att se varje elev och vad hen behöver för att lyckas.

Ulrica Ambrosius

Ulrica Ambrosius, lärare i svenska, svenska som andraspråk och SO i årskurs 6 på Oxhagsskolan i Stockholm, tilldelas Pennsvärdet 2021. 

Ur juryns motivering: Ulricas klassrum genomsyras av studiero, trivsel och positiv aktivitet. Hennes arbete med språkutveckling är långsiktigt, medvetet och kreativt. Hon har höga förväntningar på sina elever, som uppvisar en stark kunskapsutveckling och goda resultat. Ulricas sätt att använda litteratur i det språkutvecklande arbetet, både inom klassen och över klassgränserna, gör att hela skolan involveras. Samtidigt som hon strävar efter att utvecklas som pedagog, är Ulrica alltid mån om att sprida sin erfarenhet och sina fördjupade kunskaper till kollegorna
.

 

Föregående
Nästa

En hyllning till läraren

Lärare i socioekonomiskt utsatta områden arbetar under förutsättningar som ställer stora krav på deras professionella kompetens och engagemang. Bostadssegregationens negativa konsekvenser tar sig konkreta uttryck i deras klassrum, något som kräver ett starkt ledarskap, empati och uthållighet. De är en ovärderlig vuxen förebild för sina elever. Pennsvärdet är Berättarministeriets sätt att hylla den yrkeskår som har en av de viktigaste rollerna i ett demokratiskt samhälle, och uppmärksamma exempel på lärare vars pedagogiska hantverk både inspirerar och imponerar.

Utmärkelsen

Mottagaren av Pennsvärdet tilldelas ett stipendium à 25 000 SEK tillsammans med silverbroschen ”Pennsvärdet” som är skapad av formgivaren Aviva Scheiman. 

”Utbildning är ryggraden i en välmående demokrati. Lärare arbetar med det viktigaste vi har – våra barn och samhällets framtid. Lärare i områden med hög arbetslöshet utför sitt viktiga uppdrag trots segregationens utmaningar och konsekvenser. Berättarministeriet vill uppmärksamma de pedagogiska gärningarna. ”

– Generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten

Kriterier

Pennsvärdet tilldelas en låg- eller mellanstadielärare i något av Berättarministeriets upptagningsområden* som i en nyskapande anda bedriver språkutvecklande undervisning samt främjar elevernas förmåga i kreativitet och kritiskt tänkande.

*Rinkeby-Kista, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Östra Göteborg, Angered, Västra Frölunda, Hisingen.

Juryn

Mottagaren av Pennsvärdet utses av en jury som sammanträder två gånger per nomineringsperiod. Juryn består av personer som representerar en bred erfarenhet av de förmågor som Pennsvärdet kretsar kring: pedagogik, kreativitet, kritisk förmåga och språkutveckling.

Juryn för Pennsvärdet 2021

Cecilia Nordström

Juryns ordförande
Styrelseordförande Berättarministeriet

Björn Åstrand

Doktor i historia vid Umeå Universitet

Lana Dervisic

Lärare och mottagare av Pennsvärdet 2020

AnnChristin Rothstein

Skolledare och lärare

Gustav Fridolin

Folkhögskollärare och f.d utbildningsminister

Foto: Miljöpartiet

Lotta Edholm

Statlig utredare och f.d skolborgarråd i Stockholm

Foto: Liberalerna Stockholm Stad

Stina Wirsén

Illustratör och författare

Tidigare pennsvärd

2020 - Lana Dervisic

Lana Dervisic, svensk- och SO-lärare i förberedelseklasser i årskurs 4–6 på Bandhagens skola i Stockholm, tilldelades Pennsvärdet 2020.

Juryn imponeras särskilt av Lanas kompromisslösa tro på varje elevs förmåga att lyckas om de får de rätta förutsättningarna samt hennes mod i att våga utmana sina elever och där igenom får dem att växa. Utmärkande är Lanas pedagogik är också det språkutvecklande arbetssättet och att hon alltid har en språklig medvetenhet i ryggraden vilket ämne hon än undervisar i.

Pennsvärdet delades ut under en mindre ceremoni den 20 oktober av utbildningsminister Anna Ekström som var med oss digitalt.

2019 - Pavlina Spanos

Pavlina Spanos, svensk- och engelsklärare i årskurs 4–6 på Enbacksskolan i Tensta, tilldelades Pennsvärdet med följande motivering: Pavlina inspirerar med sin kreativitet, nyfikenhet och förmåga att möta varje elev utifrån hens förutsättningar. Juryn imponeras av hennes förmåga att utvecklas och utveckla i samklang med en skola som hon verkat i under så lång tid. Pavlina har en sofistikerad fingertoppskänsla för det pedagogiska hantverket och har tillsammans med sina elever byggt ett dynamiskt klassrum där kreativitet och kritiskt tänkande ständigt är i fokus.

2018 - Jenny Söderhjelm Larsson

Jenny Söderhjelm Larsson, lärare i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 4–6 på Östbergaskolan i Älvsjö, tog emot det allra första Pennsvärdet av statsminister Stefan Löfven. Hon tilldelades priset med följande motivering: Juryn beundrar Jennys uppfinningsrikedom, drivkraft och förmåga att bjuda in sina elever och kollegor till ett livslångt lärande. Genom att kombinera ledarskap, frihet och kreativitet har Jenny skapat en språkutvecklande miljö i hela skolan som kommer alla till gagn, såväl barn som vuxna. Hon utmanar och inspirerar sina elever till att upptäcka och utveckla sitt språk och hitta glädje i dess komplexitet. Jenny är en sann förebild som värnar om varje barns individuella engagemang och på så sätt lyfter hela klassrummet.

Frågor?

Kontakta oss på [email protected]

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta [email protected]