fbpx

Redaktör Schwartz forskningsresa

Eleverna får dra på sig labbrockarna i det här ämnesövergripande programmet där svenska, naturvetenskap och historia lägger grunden för en djupdykning i forskningens värld.

Story

Redaktör Schwartz har fått en idé. I samband med att Nobelpriset delas ut slås redaktören av att fantasi inte bara är livskraften i all god litteratur, utan även i den naturvetenskapliga forskningen. Schwartz inser genast att eleverna, de mest fantasifulla personerna hen känner till, måste sättas i kontakt med forskarna på Karolinska Institutet så att de kan ta del av deras expertkunskap i sin forskning …

10

planerade lektioner i klassrummet

1

tillfälle hos oss

1

tillfälle på KI

SV & NO

berörda ämnen

Innehåll

Programmet inleds med Redaktör Schwartz bokutgivning på Berättarministeriet, och följs därefter av 10 lektioner med stöd av lärarhandledningen. En av lektionerna är ett besök på Karolinska Institutet (KI), där eleverna får öva sig i att formulera och lösa vetenskapliga problem tillsammans med forskare och doktorander från KI. Klassen mottar även en forskningslåda med experiment att utföra gemensamt i klassrummet. Programmet avslutas med att eleverna dokumenterar sitt arbete i labbrapporter och återkopplar till redaktör Schwartz vad de lärt sig. Redaktör Schwartz forskningsresa löper över en hel termin och är kopplat till läroplanen i svenska och NO.

Syfte

Programmet syftar till att stärka elevernas tillit till den egna språkliga och kommunikativa förmågan och till att utveckla förmågan att skapa en berättande text, enskilt och tillsammans med andra. Barnens nyfikenhet står i centrum och används som utgångspunkt för att stärka forskarglädjen och språket. Syftet är också att väcka nyfikenhet på naturvetenskap och forskning, att skapa kontaktytor mellan akademin och grundskolan och att sänka tröskeln till högre utbildning. Redaktör Schwartz forskningsresa är ett samarbete med Karolinska Institutet. Programmet löper över en hel termin och är kopplat till läroplanen i svenska och NO.

bild från Berättaerministeriets utbildningscenter

Programmaterial 🔓

Material exklusivt för dig i Berättarminsteriets upptagningsområden

Lärarhandledning, åk 4–6

Här finns hela programmet samlat, steg för steg.

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta [email protected]