Samverka för ett Sverige där alla barn och unga behärskar det skrivna ordet

Svenska skolan faller i internationella jämförelser, samhället blir allt mer segregerat och polariserat. Vill ditt företag vara en del av lösningen?

Som företag finns många sätt som ni kan samverka med oss för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet; från engångsbidrag till långsiktiga täta partnerskap kring expertis, finansiella medel eller volontärskap.

Finansiella medel och bidrag

Genom finansiella medel så kan ditt företag bidra till att säkerställa Berättarministeriets möjlighet att fortsätta verka så länge vi behövs. Desto mer långsiktiga engagemang, desto mer kan vi fokusera på vårt syfte.

Vi kategoriserar finansiella stöd i fyra olika nivåer beroende på omfattning och långsiktighet, i samarbetet ingår skräddarsytt material för ditt företag och era medarbetare.

Läs mer här

Pro-bono partnerskap

Vår verksamhet utvecklas ständigt och vi behöver därmed ständigt ny spetskompetens inom en rad olika områden. Genom ett pro-bono partnerskap kan ditt företag på ett väldigt konkret sätt bidra till denna utveckling genom att ge oss tillgång till er expertis och ert engagemang.

För mer information, kontakta Dilsa Demirbag-Sten, [email protected]

Volontärskap

Erbjud och uppmuntra dina medarbetare att engagera sig som volontärer hos oss under arbetstid. Att bli volontär på Berättarministeriet kräver inga förkunskaper, men våra volontärer är en viktig del av vår metod där de blir vuxna förebilder bortom lärare och föräldrar som inspirerar, stärker och stöttar barnen i att erövra det skrivna ordet.

För mer information, kontakta Dilsa Demirbag-Sten, [email protected]