fbpx

På uppdrag av regeringen har Berättarministeriet bjudits in att medverka i referensgruppen till den nytillsatta Jämlikhetskommissionen. Kommissionen har som uppdrag att ta fram förslag som ska öka jämlikheten i Sverige. Dilsa Demirbag-Sten kommer att representera Berättarministeriet i arbetet kring att öka jämlikheten inom utbildningssektorn.


Kommitténs huvudsakliga uppgift är att ta fram förslag som långsiktigt minskar klyftorna i Sverige. Det gäller bland annat åtgärder som bidrar till att utjämna skillnader i uppväxtförhållanden samt i möjligheter till god utbildning. Kommitténs arbete ska också bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration samt förstärka arbetet för en jämlik hälsa.

Arbetet ska enligt direktivet stödjas av en brett sammansatt referensgrupp med representanter från offentlig, privat och ideell sektor. Berättarministeriet bidrar till arbetet inom kategorin utbildning och kultur tillsammans med Skolverket, Skolinspektionen, Universitets- och högskolerådet, Universitetskanslerämbetet och Kulturrådet.

– Den svenska skolan har under lång tid tvingats hantera konsekvenser av bostadssegregationen som är svår att vända de närmaste åren. Elevers skolresultat är allt mer knutet till föräldrars socioekonomiska status. Vi behöver alla omedelbart ta ansvar för att ge alla barn rätt till en god och likvärdig utbildning. Jämlikhetskommissionen är ett mycket viktigt initiativ och vi ser fram emot att bidra till konkreta åtgärder som kan omsättas i handling, säger generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten.

Berättarministeriets utbildningscenter finns i de socioekonomiskt mest utsatta områdena där skolor möter utmaningar som är starkt kopplade till en allt mer cementerad bostadssegregation. Barnen som växer upp i dessa områden får ofta mindre stöd och studiero i sin hemmiljö än genomsnittet. Det ställer extra stora krav på de verksamma lärarna som behöver svara på behov som ligger bortom de rent pedagogiska.

– Berättarministeriet har drygt sju års erfarenhet av tätt arbete med lärare som hanterar dessa utmaningar. Vår lokala närvaro har varit och är en förutsättning för att vi ska kunna vara ett relevant stöd för skolorna i våra upptagningsområden, i synnerhet för lärarna. Vi har en unik insyn i deras vardag och de specifika förutsättningar och behov som finns representerade. Vi ser fram emot att bidra till att skapa lösningar utifrån den samlade erfarenheten, säger Dilsa Demirbag-Sten.

Integritetsinställningscenter

Nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för funktionaliteten på vår webbsida. Du kan inte stänga av dem här, men i inställningarna för din webbläsare kan du stänga av cookies helt. Observera att funktionaliteten på webbplatsen då kan komma att begränsas och det exempelvis kan medföra problem med inloggning till volontär- eller lärarkonto.

gdpr, PHPSESSID, wordpress_[hash], wordpress_logged_in_[hash], wfwaf-authcookie-[hash], wp-settings-{time}-[UID], wordpress_sec_[hash], comment_author_{HASH}, comment_author_email_{HASH}, comment_author_url_{HASH}, __atuvs, __atuvc

Webbanalys

Dessa cookies och tjänster används för att hjälpa oss förstå hur vår webbsida används, hur vi kan förbättra den liksom hjälper oss upptäcka eventuella problem med sidan.

_ga, _gid, _dc_gtm_

Riktad kommunikation

Dessa cookies och tjänster kan användas för att leverera riktad kommunikation från oss när du besöker andra webbplatser. Du kan avaktivera vår möjlighet att rikta kommunikation till dig genom att avaktivera dem nedan.

-
uuid2, anj
euid
IDE, DSID
datr, dpr, fr, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref, sb, wd
_ga, _gid, bku, km_ai, km_lv, km_vs, kvcd, loc, mus, notice_gdpr_prefs, notice_preferences, ouid, uid, uvc

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt verifieringsmail kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta [email protected]