I Tidningsskaparna blir eleverna journalister och skapar material till Berättarministeriets tidskrift, allt från krönikor till intervjuer och notiser. För att kunna gå programmet ska klassen ha gått redaktör Schwartz bokutgivning.

Med lustfyllda metoder stöttar programmet lärarna att använda både språk och bild som verktyg i undervisningen. Programmet är kopplat till läroplanen i svenska och samhälle.

Tidningsskaparna inleds med att klassen bjuds in till ett redaktionsmöte på Berättarministeriet. Vid första besöket presenteras uppdraget för eleverna – att skapa innehåll till årets tidskrift. Arbetet påbörjas på Berättarministeriet och fortsätter sedan i klassrummet med stöd av lärarhandledningen. Programmet avslutas med ett finaltillfälle där klasserna som medverkat i skapandet av tidskriften besöker Berättarministeriet för ett gemensamt tidningssläpp, där eleverna får varsitt exemplar. Programmet uppmuntrar till att djupdyka i olika typer av texter och till att reflektera kring betydelsen av media och journalistik. Framförallt uppmanar Tidningsskaparna till skrivlust och kreativitet.

Syfte:

Programmet syftar till att öka elevernas nyfikenhet för skrivandet och utveckla informationssökning och källkritik. Under arbetet lär sig eleverna både teoretiskt och praktiskt om olika typer av texter, intervjuteknik och feedback.