Samverka för ett Sverige där alla barn och unga behärskar det skrivna ordet

Som privatperson finns det mycket du kan göra för att bidra till Berättarministeriet. Skänk pengar, ge en minnes- eller hyllningsgåva, donera din aktieutdelning eller engagera dig som volontär >>

Berättarministeriet har ett 90-konto och är medlemmar i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Svensk Insamlingskontroll och auktoriserad revision granskar vår organisation i syfte att bekräfta att insamling och verksamhet präglas av transparens, kravuppfyllnad, etik, ändamålsenlighet och professionalism. Här kan du läsa vår insamlingspolicy.

SKÄNK EN SLANT

Du kan skänka ett bidrag till vår verksamhet genom PG 900639-6 eller Swishkonto: 1236158893. Minst 80 procent av våra intäkter går direkt till barnen i våra utbildningscenter. Kom ihåg att märka din inbetalning med ”Gåva”.

HYLLNINGSGÅVA

Uppvakta födelsedagsbarnet, bröllopsparet eller någon annan du vill fira med att skänka en hyllningsgåva till förmån för Berättarministeriet. Kontakta Dilsa Demirbag-Sten för mer information.

MINNESGÅVA

Hedra minnet av en avliden person vid en begravning genom att skänka en minnesgåva till förmån för Berättarministeriet. Kontakta Dilsa Demirbag-Sten för mer information.

DONERA AKTIEUTDELNING

Du kan även skänka din aktieutdelning till Berättarministeriet. Då ökar din gåva med mer än 40 procent i värde. Tänk på att du måste göra Berättarministeriet till mottagare (”rättighetshavare”) till din utdelning minst en vecka före bolagsstämman i det utdelande bolaget. Kontakta därför din bank redan nu för att vara säker på att hinna i tid.

Du hittar mer information på www.aktiegavan.se.