fbpx

Berättarministeriets skolkarta

Många svenska skolor möter särskilda svårigheter att uppfylla det kompensatoriska uppdraget om en likvärdig utbildning med god kvalitet för alla barn, oavsett bakgrund. Allt fler barns framtid dikteras av faktorer bortom deras egen kontroll, såsom föräldrarnas socioekonomiska situation. I skolor med högt socioekonomiskt index är behörigheten till gymnasiet generellt lägre än riksgenomsnittet.  

På denna karta finner du information och statistik med grund i socioekonomiskt index för alla Sveriges grundskolor. I kartan visualiseras data på såväl kommunnivå som skolenhetsnivå. Kartan uppdateras årligen när Skolverket, med grund i SCB:s officiella statistik, publicerar ny data. Nuvarande karta baseras på data från 2023.

Berättarministeriet erbjuder kostnadsfritt stöd till lärare och elever i skolor med högt socioekonomiskt index och har i dagsläget fyra utbildningscenter, i Husby och i Hagsätra i Stockholm, på Värnhem i Malmö och i Gamlestaden i Göteborg. 

Berättarministeriet erbjuder även klassrumsversioner av skolprogrammen så att fler lärare med en större geografisk spridning kan ta del av stödet.

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se