fbpx

Om Berättarministeriet

Berättarministeriet verkar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att stötta lärare och elever i skolor med högt socioekonomiskt index i den dagliga undervisningen. Berättarministeriet driver utbildningscenter i Husby och Hagsätra i Stockholm och i Gamlestaden i Göteborg. Alla grundskolor i våra upptagningsområden erbjuds kostnadsfria skolprogram som lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Programmen utgår ifrån läroplanen och är utvecklade i dialog med lärarna för att möta deras specifika pedagogiska förutsättningar och utmaningar. Programmen är progressionsbaserade och verkar som ett ämnesövergripande stöd för lärare och deras arbetslag.

Vision

Vår vision är ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet.

Vårt uppdrag

Berättarministeriet ska vara ett stöd för skolor med låga studieresultat genom att:

  • Stärka och stödja lärarnas professionsutövning.
  • På ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet.
  • Ge barn och unga tillgång till engagerade och närvarande vuxna utöver lärare och föräldrar.
  • Sprida erfarenhet från verksamheten.
 
Södertälje_20171121_HIGH_fotoKateGabor-84 kopia
Pojke med provrör RSF

Varför behövs vi?

Bostadssegregationen har negativa konsekvenser på barns skolgång. Det är ett väldokumenterat faktum att skolan har svårt att uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag. Allt fler barns framtid dikteras av nedärvda faktorer bortom deras egen kontroll, såsom föräldrarnas socioekonomiska status. I områden med högt socioekonomiskt index är behörigheten till gymnasiet långt lägre än riksgenomsnittet. Det skapar en känsla av maktlöshet och ett utanförskap som urholkar tilltron till ett meritokratiskt samhälle, och i längden den liberala demokratin. Berättarministeriet verkar för att vända den utvecklingen.

Volontärer är avgörande

Att möta närvarande och engagerade vuxna som är nyfikna och tror på ens förmåga är avgörande för barns självkänsla och självförtroende. Ju fler desto bättre. Kvaliteten i Berättarministeriets program är möjlig tack vare internutbildade volontärer som möter eleverna i utbildningscentret. Volontärernas viktigaste uppgift är att möta barnen med full närvaro, och inspirera dem till ett lustfyllt lärande genom att vara nyfikna, lyhörda och engagerade i barnens berättelser.

Föregående
Nästa
modell

Finansiering

Berättarministeriet är en icke vinstdriven, politiskt och religiöst obunden stiftelse. Verksamheten är möjlig tack vare nära samverkan mellan tre sektorer: privat, offentlig och ideell. 

Berättarministeriet finansieras med hjälp av anslag från privat och offentlig sektor. Våra pro bono-partner bidrar med sin tid och yrkesexpertis utan kostnad, vilket ger oss möjlighet att fokusera på kärnverksamheten. 

Historia

Berättarministeriet grundades i november 2011 av Dilsa Demirbag-Sten, Sven Hagströmer och Robert Weil. Tillsammans med en rad andra aktörer såg grundarna en oroväckande samhällsutveckling där ett polariserat offentligt samtal och allt större klyftor mellan socioekonomiska tillhörigheter i samhället på allvar började sätta grunden för den liberala demokratin i gungning. Berättarministeriet vilar på idén om att ryggraden i en utvecklad demokrati är ett fungerande och välmående utbildningssystem. Kopplingarna mellan en likvärdig skola, den socioekonomiska rörligheten i samhället och medborgarnas tilltro till demokrati som samhällssystem och till meritokrati är stark. Sedan 2011 har Berättarministeriet varit en riktad insats gentemot lärare och elever i områden med högt socioekonomiskt index. Sedan starten har närmare 60 000 barn och 5 000 lärare använt sig av stiftelsens skolprogram.

Imagine!

Grunden i Berättarministeriets metod är det lustfyllda lärandet, ett rum där fantasin värderas högt. Allt börjar med en idé. Även de största av mänsklighetens kliv föddes ur människans förmåga att tänka något ingen annan tänkt tidigare. Fantasi är grunden till all utveckling och livsnerven i alla mänskliga civilisationer. IMAGINE är en film om fantasins kraft. Genom att vi uppmuntrar barn att använda sin fantasi utvecklar de sin kreativitet och sitt kritiska tänkande – förmågor som är avgörande för vår samhällsutveckling.

Tack för din registrering

Nu är du registrerad som volontär, välkommen till oss!

Vänligen notera att ditt bekräftelsemejl kan hamna i skräpposten. Vid tekniska frågor, kontakta lena.a@berattarministeriet.se